Kuvaus

Tietosuojaselosteessa on kerrottu, mitä tietoja palvelussa kerätään ja miten kerättyjä tietoja käsitellään. Käsittelemme aina kerättäviä tietoja hyvän käsittelytavan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaselosteessa on kuvaus henkilötietojen keräämisestä, käsittelytarkoituksista, käsittelyn oikeellisuusperusteista, tietojen säilyttämisestä sekä niiden luovuttamisesta. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella yksittäinen palvelun käyttäjä, henkilö, voi olla tunnistettavissa. Henkilöllä tarkoitetaan palvelun käyttäjää, asiakasta, mahdollista tulevaa asiakasta sekä muita osapuolia.

Tietosuojaselosteen sisältö

1. Yhteystiedot, tietosuojavastaava ja rekisterinpitäjä

Yritys: Juveno Oy
Y-tunnus: 897555-5
Osoite: Kulmakatu 2 G 71
Postinumero: 00170
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumero: +358 44 2533352
Sähköposti: info@asuntorahaksi.fi
Vastaava henkilö: Matti Runtti

2. Markkinointi- ja asiakasrekisterinhallinta sekä käyttötarkoitus

Palvelussa noudatetaan henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaista rekisteriselostetta. Kerättäviä tietoja käytetään palvelun tarjoamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Palveluntarjoamisella tarkoitetaan kiinteistövälityspalveluiden kilpailuttamista, asuntojen hinta-arvioiden tuottamista sekä välittäjäyhteistyön rakentamista käyttäjien ja kiinteistövälittäjien välille.  Asiakkaan henkilötietoja käytetään lisäksi palvelun kehittämiseen sekä markkinointiin. Palvelun käytön tuottamisen edellytyksenä on kerätä seuraavat tiedot; käyttäjän nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä asunnon tiedot, johon palvelun tarjonta kohdistuu. Tiedot kerätään erillisellä lomakkeella palvelun käytön yhteydessä. Henkilötietoja ja asiakkaan antamia asunnon tietoja voidaan luovuttaa yrityksen valikoiduille yhteistyökumppaneille ja kolmansille osapuolille sopimuksien tai palveluntarjoajan pyyntöjen mukaisesti. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

3. Tietoturvakäytännöt

Henkilötiedot ja muut palvelussa kerättävät tiedot suojataan teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedostot on suojattu palomuurin avulla. Kaikki kerättävät tiedot on tarkoitettu palvelun käyttöä varten ja niiden käyttöoikeus on palvelun ylläpitäjällä sekä aikaisemmin kuvatun mukaisesti tarkasti määritellyillä sidosryhmillä. Tietoja säilytetään palvelun tuottamiseen ja toteuttamiseen, palvelun kehittämiseen ja asiakkuuden hoitamiseen tarvittavan ajan verran. Tietojen säilytys aika määräytyy käyttäjän palvelun käyttöajasta ja suostumuksesta yrityksen tai yhteistyökumppaneiden tarjoamaan suoramarkkinointiin sekä mahdollisiin kampanjoihin. Yhteistyökumppaneiden kanssa palveluntuottaja on sopinut luovutettavien tietojen suojaamisesta ja käsittelemisestä lain edellyttämällä tavalla.

4. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä. Ne ovat tekstitiedostoja, joita lähetetään ja säilytetään tietokoneella. Palvelun ylläpitäjä voi tunnistaa sivulla kävijöitä ja parantaa evästeiden avulla palvelun käytettävyyttä sekä laatua. Evästeet eivät ole vaarallisia tai haitallisia käyttäjille eikä laitteille. Jokainen käyttäjä voi kytkeä omalta laitteelta tai tietokoneelta eväste toiminnon pois päältä.

5. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjä voi olla yhteydessä palvelun tietosuojavastaavaan omia tietoja ja oikeuksia koskevissa kysymyksissä. Käyttäjä voi pyytää tietojen oikaisua ja päivitystä tai poistamista. Palveluntuottajan tulee voida tunnistaa käyttäjä. Yhteydenotto tulee tehdä samaa sähköpostiosoitetta käyttäen, jota palvelussa käyttäjä on käyttänyt. Käyttäjän tietoja koskeviin kysymyksiin vastataan 31 pv kuluessa pyynnön saapumisesta. Käyttäjä voi pyytää omien tietojen poistamista, mikäli tietoja käytetään lainvastaisesti tai niiden käyttö ei ole enää tarpeellista. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa mahdollinen suoramarkkinointitilaus sähköposti ilmoituksen avulla. Tietojen tarkistaminen ja muuttaminen tai poistaminen on mahdollista kerran 12 kk aikana ja se on maksuton.